അവന്‍ കൃപ

 

 

 • 01-അവന്‍ കൃപ -അവന്‍ കൃപ

 • 02-അവന്‍ കൃപ -ആശ്വാസമായി

 • 03- അവന്‍ കൃപ - നല്ലൊരു നാളയെ

 • 04- അവന്‍ കൃപ - നിർവ്യാജമാം സ്നേഹത്താൽ

 • 05- അവന്‍ കൃപ-കാണും ഞാൻ

 • 06- അവന്‍ കൃപ - ഇയ്യോബ്ബിനെപോൽ

 • 07- അവന്‍ കൃപ - മരത്തിൽ തൂങ്ങി എന്റെ പ്രാണനെ

 • 08-അവന്‍ കൃപ - ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതാം

 • 09- അവന്‍ കൃപ -മിഴിനീര്‍ തുടയ്ക്കുന്ന

 • 10- അവന്‍ കൃപ - അപ്പാ പരമ പിതാവേ

 • 11- അവന്‍ കൃപ - ക്രൂശിലേക്കെന്നെ

 • 12- അവന്‍ കൃപ - വന്നൊരു പുതു പുലരി

Album Credits:

1) Avan Krupa [ Vox : Jetson Sunny | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Minson Mathew | BGM : Prakash Alex ]
2) Ashwasamayi [ Vox : Sithara Krishnakumar | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Darvin Wilson | BGM : Dencil Wilson ]
3) Nalloru Nalaye [ Vox : Elizabeth Raju | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Shyju Mathew | BGM : Pratheesh VJ ]
4) Nirvyajamaam [ Vox : Anna Baby | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Shyju Mathew | BGM : Dencil Wilson ]
5) Kanum Njan [ Vox : Najim Arshad | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Shebu Tharakan | BGM : Pratheesh VJ ]
6) Iyobine Pol [ Vox : Jetson Sunny | Music : Jetson, Hepziba | Lyrics : Hepziba Jacob | BGM : Samuel Triton ]
7) Marathil Thoongi [ Vox : Sithara Krishnakumar | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Anish Thankachan | BGM : Dencil Wilson ]
8) Krooshil Chorinjatham [ Vox : Anna Baby | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Jetson Sunny | BGM : Dencil Wilson 
9) Mizhineer Thudaykkunna [ Vox : Najim Arshad | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Anish Thankachan | BGM : Pratheesh VJ ]
10) Appa Parama Pithave [ Vox : Anna Baby | Music : Jetson Sunny | Lyrics : Theresa Thomas | BGM : Pratheesh VJ ]
11) Krooshilekkenne [ Vox : Anna Baby | Music : Stanley Chandy | Lyrics : Anish Thankachan | BGM : Pratheesh VJ ]
12) Vannoru Puthu [ Vox : Elizabeth Raju | Music : Jen Dethose | Lyrics : Anish Thankachan | BGM : Pratheesh VJ ]

Studio : Geetham Digital Sound Studios, Kochi, Thodupuzha 
Featured Instrumentalists : Sitar - Krishnakumar , Strings - Francis & Band / Tabala : Anandan , Veena : Biju Anamanada , Flute & Sax - Jossy Alappey , Bass Guitar - Jossy Kottayam / Recordist - Jisto George Geetham, Tom Cyriac Pattupetty 

Official Media & News Partner
Kraisthava Ezhuthupura Media International

Official Radio
Rafa Radio

Song Book Hosted by
God's Own Languauge